Životní cyklus změn v podnikání

Obecné jméno, které slouží k zastupování jakéhokoli organizačního procesu nebo rámce, které napomáhá při poskytování programů a projektů pomocí kolekce opakovatelných procesů a rozhodovacích bodů.


Business change lifecycle

A generic name used to represent any organizational process or framework which helps to guide the delivery of programmes and projects using a collection of repeatable processes and decision points.

Použito v metodice