Změna iniciativy

Změna iniciativy: řada kroků, která by měla správně začít s plánováním, pak pokračovat v komunikaci jako operační implementace, řešení problémů, vyhodnocování situací a rozhodování


Change initiative

Change initiative: a series of actions taken to implement a transformation process which should properly begin with planning, then proceeding with communicating as operational implementation, solving problems, evaluating situations and making decisions.

Použito v metodice