Agregované riziko

Celková míra rizika pro program, když se všechna rizika považují spíše za totality než za individuální. To by mohlo zahrnovat výstupy konkrétních scénářů nebo kombinací rizik.

Použito v metodice