Agregované riziko

Celková míra rizika pro program, když se všechna rizika považují spíše za totality než za individuální. To by mohlo zahrnovat výstupy konkrétních scénářů nebo kombinací rizik.


Aggregated risk

The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This could include the outputs of particular scenarios or risk combinations.

Použito v metodice