As-je stav

Současná provozní struktura a výkonnost částí podniku, které budou ovlivněny programem.


As-is state

The current operating structure and performance of the parts of the business which will be impacted by a programme.

Použito v metodice