As-je stav

Současná provozní struktura a výkonnost částí podniku, které budou ovlivněny programem.

Použito v metodice