BAU

Business as usual

Způsob, jakým podnik obvykle dosahuje svých cílů.


BAU

business as usual

The way the business normally achieves its objectives.

Použito v metodice