Cross-organizační program

Program vyžadující odhodlané zapojení více než jedné organizace k dosažení požadovaných výsledků, také nazývaný "průřezový" program.

Použito v metodice