Cross-organizační program

Program vyžadující odhodlané zapojení více než jedné organizace k dosažení požadovaných výsledků, také nazývaný "průřezový" program.


Cross- organizational programme

A programme requiring the committed involvement of more than one organization to achieve the desired outcomes; also referred to as a ‘cross- cutting’ programme.

Použito v metodice