Firemní portfolio

Celková iniciativa změny v rámci organizace, může obsahovat řadu programů, samostatných projektů a dalších iniciativ, které dosáhnou shody změn.


Corporate portfolio

The totality of the change initiatives within an organization; it may comprise a number of programmes, standalone projects and other initiatives that achieve congruence of change.

Použito v metodice