Firemní portfolio board

Jedno jméno pro subjekt v organizaci, který má pravomoc rozhodovat o složení a prioritizaci portfolia organizací v programech a projektech. Může jít o firemní správní radu, a v MoP (Management of Portfolios) je také označována jako "řídící skupina portfolia" nebo "investiční výbor".


Corporate portfolio board

One name for the body within the organization that has authority to make decisions about the composition and prioritization of the organization’s portfolio of programmes and projects. This may be the corporate board, and in MoP (Management of Portfolios) it is also referred to as the ‘portfolio direction group’ or ‘investment committee’.

Použito v metodice