Gated review

Strukturovaná kontrola projektu, programu nebo portfolia v rámci formálních mechanismů správy věcí veřejných uskutečňovaných v klíčových rozhodovacích bodech v životním cyklu, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí o investicích podle dohodnutého obchodního případu zůstane platné.

Použito v metodice