Hodnocení rizik

Proces porozumění čistému účinku identifikovaných hrozeb a příležitostí na aktivitu, když se sdružují dohromady.


Risk evaluation

The process of understanding the net effect of identified threats and opportunities on an activity when aggregated together.

Použito v metodice