Hodnocení rizik

Proces porozumění čistému účinku identifikovaných hrozeb a příležitostí na aktivitu, když se sdružují dohromady.

Použito v metodice