Identifikace rizika

Určení toho, co by mohlo představovat riziko, proces popisu a výčtu zdrojů rizika (hrozby a příležitosti).


Risk identification

The determination of what could pose a risk; a process to describe and list sources of risk (threats and opportunities).

Použito v metodice