Konfigurace

Obecný termín používaný k popisu skupiny produktů nebo položek, které společně slouží k doručení produktu nebo služby nebo rozlišitelné části produktu nebo služby. Konfigurace může být konfigurační položkou větší konfigurace.


Configuration

A generic term used to describe a group of products or items that work together to deliver a product or service, or a recognizable part of a product or service. A configuration may be configuration item of a larger configuration.

Použito v metodice