Kontrola kvality

Proces monitorování konkrétních výsledků s cílem zjistit, zda jsou v souladu s příslušnými normami, a identifikovat způsoby, jak eliminovat příčiny neuspokojivého výkonu.


Quality control

The process of monitoring specific results to determine whether they comply with the relevant standards, and of identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance.

Použito v metodice