Konzultovat

Poskytnout skupině nebo jednotlivcům příležitost přispívat a dělat doporučení ohledně akce nebo dokumentu.


Consult

To give groups or individuals the opportunity to contribute to and make recommendations on an action or document.

Použito v metodice