KPI

Key performance indicator

Metrika (finanční nebo nefinanční), která se používá k nastavení a měření pokroku směrem k organizačnímu cíli.


KPI

Key performance indicator

A metric (either financial or non-financial) that is used to set and measure progress towards an organizational objective.

Použito v metodice