KPI

Key performance indicator

Metrika (finanční nebo nefinanční), která se používá k nastavení a měření pokroku směrem k organizačnímu cíli.

Použito v metodice