Mapa zainteresovaných stran

Schématické znázornění zúčastněných stran relevantních pro organizační činnost a jejich zájmy.

Použito v metodice