Mapa zainteresovaných stran

Schématické znázornění zúčastněných stran relevantních pro organizační činnost a jejich zájmy.


Stakeholder map

A diagrammatic representation of the stakeholders relevant to an organizational activity and their respective interests.

Použito v metodice