Nejlepší praxe

Definovaná a osvědčená metoda účinného řízení událostí.


Best practice

A defined and proven method of managing events effectively.

Použito v metodice