Nepříjemnost

Měřitelný pokles vyplývající z výsledku, který jeden nebo více zúčastněných stran vnímá jako negativní, což snižuje jeden nebo více organizačních cílů.


Dis-benefit

A measurable decline resulting from an outcome perceived as negative by one or more stakeholders, which reduces one of more organizational objective(s).

Použito v metodice