Obchodní autorita změn

Jednotlivec, který představuje skupinu manažerů pro změnu podnikání, podobně jako senior BCM nebo sponzor podnikové změny.


Business change authority

An individual who represents a group of business change managers, similar to a senior BCM or business change sponsor.

Použito v metodice