Obchodní tým pro změnu

Skupina specializovaných pracovníků určená na podporu manažera změn v obchodních aspektech řízení obchodních změn při realizaci výhod.


Business change team

A group of specialists appointed to support a business change manager in the business change management aspects of benefits realization.

Použito v metodice