Odhad rizika

Identifikace a hodnocení rizik.


Risk assessment

The identification and evaluation of risks.

Použito v metodice