Odpovědný

Osobně zodpovědný za aktivitu. Odpovědná definice, s výhradou povinnosti ohlásit, vysvětlit nebo ospravedlnit něco.


Accountable

Personally answerable for an activity. Accountable definition, subject to the obligation to report, explain,

Použito v metodice