Ohrožení

Nejistá událost, která by mohla mít negativní dopad na cíle nebo přínosy.


Threat

An uncertain event that could have a negative impact on objectives or benefits.

Použito v metodice