Okraj

Časově omezené omezení tranše, tj. Když se konají kontroly konce tranše a program obdrží potvrzení o přesunutí do další tranše.


Border

The time-bound limitations of a tranche, i.e. when end-of-tranche reviews are held and the programme receives endorsement to move into the next tranche.

Použito v metodice