Organizace programu

Jak bude program spravován po celou dobu jeho životního cyklu, rolí a odpovědností jednotlivců zapojených do programu a řízení personálu nebo opatření v oblasti lidských zdrojů. Také známá jako organizační struktura programu.


Programme organization

How a programme will be managed throughout its lifecycle, the roles and responsibilities of individuals involved in the programme, and personnel management or human resources arrangements. Also known as programme organization structure.

Použito v metodice