P3M3

Portfolio, program a projektový manažerský model zralosti, který poskytuje rámec, pomocí něhož mohou organizace vyhodnotit svůj současný výkon a zavést plány zlepšování.

Použito v metodice