P3M3

Portfolio, program a projektový manažerský model zralosti, který poskytuje rámec, pomocí něhož mohou organizace vyhodnotit svůj současný výkon a zavést plány zlepšování.


P3M3

The Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model that provides a framework with which organizations can assess their current performance and put in place improvement plans.

Použito v metodice