Politika

Postup (nebo princip) přijatý organizací, obchodní prohlášení záměru, nastavení tónu pro kulturu organizace.


Policy

A course of action (or principle) adopted by an organization; a business statement of intent, setting the tone for an organization’s culture.

Použito v metodice