Pracovní tok

Logické seskupení projektů a činností, které společně umožňují efektivní řízení. Pracovní toky mohou vymezit projekty podle různých kritérií.


Workstream

The logical grouping of projects and activities that together enable effective management. Workstreams may delineate projects against a variety of criteria.

Použito v metodice