Pracovní tok

Logické seskupení projektů a činností, které společně umožňují efektivní řízení. Pracovní toky mohou vymezit projekty podle různých kritérií.

Použito v metodice