Přechodový plán

Rozpis aktivit na pokrytí "přechodné" fáze plánu realizace výhod.

Použito v metodice