Přechodový plán

Rozpis aktivit na pokrytí "přechodné" fáze plánu realizace výhod.


Transition plan

The schedule of activities to cover the ‘transition’ phase of the benefits realization plan.

Použito v metodice