Předpoklady

Prohlášení, které je považováno za pravdivé pro účely plánování, ale které se může později změnit. Předpokládá se, že některé skutečnosti ještě nejsou známy. Existuje riziko, že předpoklady nejsou správné.


Assumption

A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known. There is a risk that assumptions are not correct.

Použito v metodice