Příležitostné náklady

Neurčitá událost, která by mohla mít příznivý dopad na cíle nebo přínosy.


Opportunity

An uncertain event that could have a favourable impact on objectives or benefits.

Použito v metodice