Problém

Relevantní událost, která se stala, nebyla plánována a vyžaduje řízení. Může to být problém, dotazy, obavy, žádost o změnu nebo riziko, které k němu došlo.


Issue

A relevant event that has happened, was not planned and requires management action. It could be a problem, query, concern, change request or risk that has occurred.

Použito v metodice