Produkt

Vstup nebo výstup, ať již hmotný nebo nehmotný, který lze předem popsat, vytvořit a otestovat, také známý jako výstup nebo dodávka.


Product

An input or output, whether tangible or intangible, that can be described in advance, created and tested; also known as an output or deliverable.

Použito v metodice