Programová deska

Skupina, která je založena na podpoře SRO při poskytování programu.


Programme board

A group that is established to support an SRO in delivering a programme.

Použito v metodice