Programová kancelář

Funkce zajišťující informační středisko a správce standardů pro program a jeho cíle plnění, mohl by poskytovat podporu pro více než jeden program.

Použito v metodice