Programová kancelář

Funkce zajišťující informační středisko a správce standardů pro program a jeho cíle plnění, mohl by poskytovat podporu pro více než jeden program.


Programme office

The function providing the information hub and standards custodian for a programme and its delivery objectives, it could provide support for more than one programme.

Použito v metodice