Projekt

Dočasná organizace, která je vytvořena za účelem poskytování jednoho nebo více obchodních výstupů podle konkrétního obchodního případu.


Project

A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business outputs according to a specified business case.

Použito v metodice