Projektový registr

Alternativní termín pro "dokumentaci projektů" (viz dodatek A) - dokument, který zaznamenává seznam projektů.


Project register

An alternative term for ‘projects dossier’ (see Appendix A) – the document that records the list of projects.

Použito v metodice