Proměna

Výrazná změna způsobu, jakým organizace provádí veškeré nebo část své činnosti.


Transformation

A distinct change to the way an organization conducts all or part of its business.

Použito v metodice