Registrovat

Formální úložiště, které je spravováno a vyžaduje souhlas představenstva o jeho formátu, složení a použití.


Register

A formal repository that is managed and requires agreement by the board on its format, composition and use.

Použito v metodice