Risk

Neurčitá událost nebo soubor událostí, které by v případě výskytu měly dopad na dosažení cílů. Riziko je měřeno kombinací pravděpodobnosti vnímání hrozby nebo příležitosti a rozsahu jejího dopadu na cíle.

Použito v metodice