Risk

Neurčitá událost nebo soubor událostí, které by v případě výskytu měly dopad na dosažení cílů. Riziko je měřeno kombinací pravděpodobnosti vnímání hrozby nebo příležitosti a rozsahu jejího dopadu na cíle.


Risk

An uncertain event or set of events that, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. A risk is measured by a combination of the probability of a perceived threat or opportunity occurring and the magnitude of its impact on objectives.

Použito v metodice