Risk appetite

Množství rizika, které organizace nebo její podskupina je ochotna přijmout.


Risk appetite

The amount of risk the organization, or subset of it, is willing to accept.

Použito v metodice