Řízení obchodních případů

Způsob, jakým jsou důvody, cíle, přínosy a rizika programu vyrovnány s finančními investicemi, a jak je tato rovnováha zachována, upravena a hodnocena během programu.


Business case management

The manner in which a programme’s rationale, objectives, benefits and risks are balanced against the financial investment, and how this balance is maintained, adjusted and assessed during the programme.

Použito v metodice