Řízení obchodních případů

Způsob, jakým jsou důvody, cíle, přínosy a rizika programu vyrovnány s finančními investicemi, a jak je tato rovnováha zachována, upravena a hodnocena během programu.

Použito v metodice