Řízení rizik

Systematické uplatňování zásad, přístupů a procesů na úkoly identifikace a hodnocení rizik a následné plánování a provádění reakcí na rizika.


Risk management

The systematic application of principles, approaches and processes to the tasks of identifying and assessing risks, and then planning and implementing risk responses.

Použito v metodice