Řízení společnosti

Průběžná činnost udržování zdravého systému vnitřní kontroly, jímž ředitelé a úředníci organizace zajistí, aby byly zavedeny účinné systémy řízení, včetně systémů finančního dohledu a kontroly, které chrání majetek, vyděláváním a pověst organizace .


Corporate governance

The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control by which the directors and officers of an organization ensure that effective management systems, including financial monitoring and control systems, have been put in place to protect assets, earning capacity and the reputation of the organization.

Použito v metodice