Schopnost

Dokončený soubor výstupů projektu potřebný k dosažení výsledku, to existuje před přechodem. Jedná se o službu, funkci nebo operaci, která organizaci umožňuje využívat příležitosti.


Capability

The completed set of project outputs required to deliver an outcome; this exists prior to transition. It is a service, function or operation that enables the organization to exploit opportunities.

Použito v metodice