Sponzor

Hlavní hnací silou programu nebo projektu. Některé organizace používají termín sponzor namísto SRO.


Sponsor

The main driving force behind a programme or project. Some organizations use the term sponsor instead of SRO.

Použito v metodice