Správa

Funkce, odpovědnosti, procesy a postupy, které definují, jak je program nastaven a řízen.


Governance

The functions, responsibilities, processes and procedures that define how a programme is set up, managed and controlled.

Použito v metodice