Správa konfigurace

Technické a administrativní činnosti týkající se vytváření, údržby a řízené změny konfigurace po celou dobu životnosti výrobku.


Configuration Management

Technical and administrative activities concerned with the creation, maintenance and controlled change of configuration throughout the life of a product.

Použito v metodice