Správa programů

Koordinovaná organizace, řízení a implementace dokumentace projektů a transformačních činností (tj. Programu) k dosažení výsledků a realizaci výhod strategického významu.


Programme management

The coordinated organization, direction and implementation of a dossier of projects and transformation activities (i.e. the programme) to achieve outcomes and realize benefits of strategic importance.

Použito v metodice