Správce změn

Oznamuje manažerovi pro změnu podnikání (BCM) a může pracovat na úrovni projektu na podporu realizace výhod, konkrétně se zaměřuje na realizaci konkrétního přínosu.


Change manager

Reports to the business change manager (BCM) and may operate at a project level to support benefits realization, namely focus on the realization of a particular benefit.

Použito v metodice